0216 416 57 65 Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi No:61 D:2 Kadıköy/İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Çok şeritli yollarda sürücüler hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

A ) Gidişe ayrılan şeritlerin ortadakinden

B ) Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden

C ) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından

D ) Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bujilere giden akımı yükseltmek

B ) Akümülatörü şarj etmek

C ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Yağına

B ) Antifrizine

C ) Asidine

D ) Elektrolitine

TIR mevzuatımıza göre, bir TIR taşınmasında hareket ve varış gümrük idarelerinin sayısı en fazla kaç olabilir?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Asit, baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Kusturulur.

B ) Sarımsaklı yoğurt yedirilir.

C ) Asit içene baz, baz içene asit içirilir.

D ) Bol su içirilir.

Kalp hangi sistemin merkezidir?

A ) Solunum

B ) Dolaşım

C ) Sindirim

D ) Sinir

Çıkık nerelerde olur?

A ) Kafatası eklemlerinde

B ) Düz kemiklerde

C ) Hareketli eklem yerlerinde

D ) Hareketli eklem yerlerinde

Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının (deşarj olmasının) sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatörün üst kısmında pislikler birikmiştir

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Akümülatörün kutup başları oksitlidir

D ) Akümülatörün kutup başları sıkıdır

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli

B ) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

C ) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli

D ) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Motorda termostat yoktur

C ) Motorda hava filtresi gevşektir

D ) Vantilatör kayışı sıkıdır

Ezik yara nasıl meydana gelir?

A ) Sivri cisimlerin batmasıyla

B ) Sert, künt cisimlerin darbesiyle

C ) Keskin cisimlerin kesmesiyle

D ) Yakıcı cisimlerin yakmasıyla

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motorun ısısının artmasına

B ) Motorun stop etmesine

C ) Silindir kapağı ile bloğunun çatlamasına

D ) Motorun çekiş gücünün artmasına

Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmın soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır dar kavisle dönüşe geçilir

D ) Hız artırılır orta şeride girilir, işaret verilir, geniş kavisle dönüşe geçilir

Araçlardaki dönüş ışıklarının aşağıdaki hallerin hangisinde kullanılması yasaktır?

A ) Dönme, durma, duraklama ve şerit değiştirmelerde

B ) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda, manevralarda

C ) Bizi geçmek isteyen sürücülere geç işareti olarak

D ) Taşıtı yolunun sağına ve soluna yanaşırken

Akümülatör başka akümülatörle takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

A ) Artı kutup, artı kutupla - Eksi kutup, eksi kutupla

B ) Artı kutup şasi ile

C ) Eksi kutup, artı kutupta - Artı kutup, eksi kutupla

D ) Eksi kutup şasi ile

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması • Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A ) Çevre kirliliğinin artması

B ) Sürüş konforunun azalması

C ) Trafik yoğunluğunun artması

D ) Aracın daha az yakıt tüketmesi

Araca her binildiğinde aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

A ) Lastikler

B ) Hava filtresinin temizliğine,

C ) Polen filtresinin temizliğine

D ) Yağ filtresinin temizliğine

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Yurdumuzda Hızır Acil Servis hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 118

B ) 121

C ) 155

D ) 112

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?

A ) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek

B ) Kazazedenin durumunun kötüye gitmesini önlemek

C ) Kazazedelere uygulanacak ilaçları belirlemek

D ) Kaza bölgesinin çevresinde bulunan yerleşim yerlerini belirlemek

Desibel ne ölçüsü birimidir?

A ) Elektrik ölçüsü

B ) Kalp basıncı

C ) Ses

D ) Titreşim

Virajlarda tekerleklerin farklı açılarda ve hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon sistemi

B ) Diferansiyel sistemi

C ) Fren sistemi

D ) Öndüzen sistemi

Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınabilmesi kuralı hangisidir?

A ) Araçta, yolcuların iniş ve binişlerini düzenleyen bir kişi bulundurulur

B ) Yere oturmaları sağlanır

C ) Aracın kasasından sıkı tutunmaları sağlanır

D ) Aracın kasasından sıkı tutunmaları sağlanır

Yeni araca 1000 – 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?

A ) İlk bakım

B ) Yağ değişimi

C ) Supap ayarı

D ) Lastik bakımı

Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden değildir?

A ) Dikkatsizlik ve ihmal

B ) Kurallara uymamak

C ) Kullanılan araç ve gerecin bakımını yaptırmak

D ) Teknik yetersizlikler ve denetim azlığı

Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması belirtilerindendir?

A ) Yara yerinden dışarıya kanama

B ) Darbe alınan yerde görülen sertlik

C ) Vücut sıcaklığının artması

D ) Organların dışarı sarkması

Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sa- hip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

A ) Başkalarının haklarına saygılı

B ) Kolay sakinleşebilen

C ) Sabırsız ve hırslı

D ) Çabuk öfkelenmeyen

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek

B ) Taşıt yolunun geniş ve şeritlerin belirgin şekilde ayrılmış olmasına dikkat etmek

C ) Yolun tek yönlü olması halinde, öndeki sürücüyü ikaz edip sağından geçmek

D ) Yol çok şeritli ve iki yönlü ise gelişe ayrılan şeritlerden birini kullanarak geçmek

Olay yerinde ilk yardım önlemine ihtiyaç duyulmayan yanık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kimyasal madde yanığı

B ) Güneş yanığı

C ) Sıcak su yanığı

D ) Kızgın katı cisimlerle olan yanmalar

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Şaft

B ) Balans

C ) Avans

D ) Rot

Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebiyle yavaş giden araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak

B ) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak

C ) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek

D ) Sağa yanaşmak, yavaşlamak gerekirse durmak

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A ) Servis istasyonu

B ) Araç tartı istasyonu

C ) Akaryakıt istasyonu

D ) Muayene istasyonu

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A ) Benzin

B ) Motorin

C ) Antifriz

D ) Gaz yağı

Kazazedenin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği uyaranlara bile cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A ) Koma

B ) Şok

C ) Zehirlenme

D ) Halsizlik

Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır

B ) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler

C ) Felaketler önlem alınarak önlenebilir, ancak kazalar önlenemezler

D ) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir, oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken; I. Bebeklerde kol atardamarından, II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye

B ) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye

C ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye

D ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafın- dan yolcu indirip bindirmeye

Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Beyindeki kan kalbe gelir

B ) Vücut sıcaklığı yükselir

C ) Kalp atışı hızlanır

D ) Kandaki oksijen oranı düşer

Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motordan vitesi kutusuna gelen hareketi krank miline vermek

B ) Motorun hareketini kam miline vermek

C ) Motorun hareketini supaplara vermek

D ) Motordan vites kutusuna gelen hareketi isteğe göre kesmek veya vermek

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?

A ) Yüklü ağırlık

B ) Taşıma sınırı

C ) Azamı ağırlık

D ) Gabari ve dara

Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Araç lastiklerinin havası fazladır.

B ) Radyatör petekleri tıkanmıştır.

C ) Soğutma sisteminde termostat yoktur.

D ) Soğutma suyunda antifriz vardır.

Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratörün tıkanmış olması

B ) Bujilerin arızalı olması

C ) Alternatör kömürünün aşınmış olması

D ) Endüksiyon bobininin arızalı olması

Aşağıdakilerden hangisi kalite ve müşteri memnuniyeti açısından önemlidir?

A ) Müşterinin isteklerinin karşılanması

B ) Müşterilere ürün hakkında bilgi vermek

C ) Müşteri tatmini

D ) Hepsi

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

A ) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak

B ) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

C ) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek

D ) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Prim ödemek

B ) Poliçe gereklerini yerine getirmek

C ) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek

D ) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

A ) Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar

B ) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte aka

C ) Yavaş, yavaş koyu kırmızı renkte akar

D ) Yavaş, yavaş açık kırmızı renkte akar
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?