0216 416 57 65 Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi No:61 D:2 Kadıköy/İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?

A ) Yalnızca işçiler.

B ) Yalnızca işverenler.

C ) Devlet, işçiler ve işverenler.

D ) Yalnızca devlet

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşerek, çevresini tam olarak algılayamamasına ne denir?

A ) Algı

B ) Dikkat eksikliği

C ) Hız körlüğü

D ) Uyarıcı

Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren pedalına tam basılmamıştır

B ) Gaz pedalına tam basılmamıştır

C ) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır

D ) Jigle düğmesi çekilmemiştir

Cankurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

A ) Ayakları önde olacak şekilde

B ) Baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Yaralının isteğine göre değişir

D ) Yaranın çeşidine göre değişir

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5


Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A ) Hızın artırılması gerektiğini

B ) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C ) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D ) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Aşağıdakilerden hangisi davranışa örnektir?

A ) Yemek yemek

B ) Düşünmek

C ) Hayal kurmak

D ) Hissetmek

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla, motorlu bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 5

B ) 40

C ) 45

D ) 50

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur

Araçta hız arttıkça aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenir?

A ) Direksiyon hakimiyeti zayıflar

B ) Uzak mesafeyi gösteren uzun farlar çalışmaz

C ) Vites geçişleri zorlaşır

D ) Yakın mesafeyi gösteren kısa farlar çalışmaz

Araçta, eksozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motor hararet yapmıştır

B ) Motor yağı fazladır

C ) Eksoz susturucusu deliktir

D ) Hava filtresi deliktir

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Radyatör

B ) Vantilatör

C ) Karbüratör

D ) Kondansatör

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

A ) Rentek manevrası

B ) Ayak bileklerinden sürükleme

C ) Koltuk altından tutarak sürükleme

D ) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Her çeşit araçlarda bulundurmak zorunludur

B ) Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur

C ) Sadece şehir dışında yolcu taşıyan araçlarda bulundurmak zorunludur

D ) Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur

Aşağıdakilerden hangisi soğuk havalarda, silindire havanın az yakıtın fazla girmesini sağlar?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Jikle devresi

D ) Rölanti devresi

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Saygılı

B ) Telaşsız

C ) Sorumlu

D ) Sabırsız

Güneş çarpması sonucu görülen yüksek ateşten ilk önce hangi organımız etkilenir?

A ) Akciğer

B ) Beyin

C ) Böbrek

D ) Kalp

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A ) Adalet Bakanlığının

B ) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Sağlık Bakanlığı

hangisi Ģarj sistemi elemanıdır?

A ) Distribütör

B ) Konjektör (regülatör)

C ) Platin

D ) Endüksiyon bobini

Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Trafik

B ) Kaza

C ) Trafik Kazası

D ) Felekat

Bireyin kişiliğinin gelişmesinde hangisi dış faktörlere örnek gösterilemez?

A ) Eğitim

B ) İletişim

C ) Öğrenme

D ) Kalıtım

Platin, meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?

A ) Meksefe (kondansatör)

B ) Kontak anahtarı

C ) Konjektör (regülatör)

D ) Buji

Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğü

B ) Trafik Hizmetleri Başkanlığı

C ) Yol Yapım ve işaretleme Genel Müdürlüğü

D ) Karayolları Genel Müdürlüğü

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi

B ) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi

C ) Araç tam olarak durmadan kapıları açması

D ) Arka kapıdan indirip ön kapıdan bindirmesi

Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Beyindeki kan kalbe gelir

B ) Vücut sıcaklığı yükselir

C ) Kalp atışı hızlanır

D ) Kandaki oksijen oranı düşer

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A ) Mali sorumluluk sigortasının

B ) Araç teknik muayenesinin

C ) Servis bakımlarının

D ) Kasko sigortasının

Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Balata ve disk yüzeyine toz parçacıkları sıkışmıştır

B ) Lastikler uyumsuzdur

C ) Balata ve disk yüzeyi ıslanmıştır

D ) Balata ve disk yüzeyi yağlanmıştır

Araçta eksozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motor yağında su vardır

B ) Motor yağ yakıyordur

C ) Yakıtta su vardır

D ) Motor fazla benzin yakıyordur

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması

B ) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

C ) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması

D ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması

Dönel kavşakta geriye dönmek için orta ada etrafında dönerken neye dikkat etmelidir?

A ) Soldan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

B ) Gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye

C ) Arkadan gelen araçların cinsine göre onlara öncelik tanımaya

D ) Sağdan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A ) Özürlü sürücüler için park yeri

B ) Özürlü taşıtı giremez.

C ) Özürlü sürücüler çıkabilir.

D ) Özürlü sürücü yolu

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A ) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

B ) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

C ) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

D ) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının (deşarj olmasının) sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatörün üst kısmında pislikler birikmiştir

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Akümülatörün kutup başları oksitlidir

D ) Akümülatörün kutup başları sıkıdır

Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Ön tekerlekler durur

B ) Arka tekerlekler durur

C ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

D ) Ön ve arka tekerlekler ayrı, ayrı durur

Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

B ) Kazazede, batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır

C ) Olay yerinde hekimin gelip müdahalesi beklenir

D ) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır.

Kalp masajını suni solunumla birlikte uygulu- yor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı

B ) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı

C ) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı

D ) 30 kalp masajı yaptıktan sonra 2 suni solu- num yapılır

Bir kavşağa girip sola dönüşe geçtiğiniz sırada geçiş hakkını kime vermek zorundasınız?

A ) Soldan gelen ve emniyetli durmayacak kadar yaklaşmış olan araçlara

B ) Arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçlara

C ) Karşı yönden gelen ve emniyetli duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara

D ) Kavşağa girmiş olan ve geri dönüş manevrasına başlamış olana araçlara

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biridir?

A ) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

B ) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek

C ) İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak

D ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A ) Ada

B ) Ayırıcı

C ) Şerit

D ) Banket

Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladır

B ) Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır

C ) İnce tabanlı lastik kullanılmasıdır

D ) Arka lastikler aşınmıştır

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Açık camlar kapatılır.

B ) Önemsenmez yola devam edilir.

C ) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D ) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana ne denir?

A ) Park yeri

B ) Sığınma cebi

C ) Manevra yeri

D ) Kavşak

Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması

B ) Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması

C ) Alternatör kablo bağlantılarının gevşek olması

D ) Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması

Aşağıda belirtilen araçlardan hangileri geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) Özel izinle kara yoluna çıkan araçlara eskortluk eden araçlar

B ) Yaralı veya acil hastaları taşıyan özel amaçlı araçlar

C ) Acele posta servisi yapan PTT araçları

D ) Sahil muhafaza ve gümrük muhafaza araçları


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt tüketimini azaltmak

B ) Aracın fren mesafesini kısaltmak

C ) Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak

D ) Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. ” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A )

B )

C )

D )

Önünüzdeki aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu aracın hangi yanındaki şeridi kullanmak zorundasınız?

A ) Geçilecek aracın sağındaki şeritten

B ) Geçilecek aracın sağındaki banketten

C ) Geçilecek aracın solundaki şeritten

D ) Şeritlerin müsait olmaması halinde sol banketten

Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Antifriz kaçağının olup olmadığına

B ) Asil kaçağının olup olmadığına

C ) Elektrolit kaçağının olup olmadığına

D ) Yağ kaçağının olup olmadığına

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A ) Tek yönlü kara yolu

B ) İki yönlü kara yolu

C ) Bölünmüş kara yolu

D ) Erişme kontrollü karayolu
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?