0216 416 57 65 Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi No:61 D:2 Kadıköy/İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Bireyin kişiliğinin gelişmesinde hangisi dış faktörlere örnek gösterilemez?

A ) Eğitim

B ) İletişim

C ) Öğrenme

D ) Kalıtım

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı ne- dir?

A ) Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal gü- venliğini korumak ve kollamaktır.

B ) İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak.

C ) İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak.

D ) İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek.

Yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Silindirlere benzin-hava karışımı göndermek

B ) Silindirlere yağ karışımı göndermek

C ) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek

D ) Diferansiyele yağ karışımı göndermek

• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A ) D - Y

B ) Y - D

C ) D - D

D ) Y - Y

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B ) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C ) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D ) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B ) Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C ) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D ) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

I. Yüksek devirde araç kullanılması II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV

Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 15 kalp mesajı - 2 suni solunum

B ) 15 suni solunum - 2 kalp masajı

C ) 15 suni solunum - 15 kalp masajı

D ) 2 suni solunum - 2 kalp masajı

Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni hangi durum- larda kullanılır?

A ) Aracı park etmek için

B ) Aracı yavaşlatmak için

C ) Motor hararetini düşürmek için

D ) Lastik basınç ayarı için

I. Akü şarjının azalması II. Fren balatalarının azalması III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) I, II ve III

ara içerisine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yabancı cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir

B ) Yabancı cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir

C ) Yabancı cismin dışarıda kalan kısmı kesip alınır yara üzeri sarılır

D ) Yabancı cisim çıkarılır ve.üzerine tentürdiyot dökülüp bırakılır

Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Antifriz kaçağının olup olmadığına

B ) Asil kaçağının olup olmadığına

C ) Elektrolit kaçağının olup olmadığına

D ) Yağ kaçağının olup olmadığına

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde,kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Dizel motorlu aracı çalıştıramıyorsanız muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratör tıkanmıştır

B ) Bujiler ateşleme yapmıyordur

C ) Yakıt sistemi hava yapmıştır

D ) Soğutma sistemi hava yapmıştır

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B ) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C ) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D ) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılması için aşağıdakilerden hangilerinin alınması zorunludur?

A ) Kasko sigorta belgesinin ve tanıtma plakalarının

B ) Tescil plakalarının ve tescil plaka

C ) Geçici trafik belgesinin ve geçici tescil plakalarının

D ) Trafik belgesi ve tescil plakalarının

Bebeklerin kalp atım sayısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Büyüklerden fazladır

B ) Büyüklerden azdır

C ) Büyüklerle aynıdır

D ) Zaman zaman değişiklik gösterir

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) II ve III.

Derin yanıklarda, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağrı kesici merhem sürülür

B ) Diş macunu sürülür

C ) Yara merhemi sürülür

D ) Soğuk su veya buz tatbik edilir

Karın yarası olan açık yaralanmada ilk yapılması gerekli işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A ) Kalp masajı yapılır

B ) Varsa kanama ve şok önlenir

C ) Yaranın üzeri tentürdiyotla temizlenir

D ) Olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A ) Dilini ısırmış olabileceği

B ) Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği

C ) Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği

D ) Omurganın kırık olabileceği

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Şaft

B ) Balans

C ) Avans

D ) Rot

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gön- derilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) Taşıma senedi

C ) Yetki belgesi

D ) Taşıt belgesi

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir?

A ) Sürücü hataları

B ) Yolların yetersiz ve bakımsız olması

C ) Araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması

D ) Trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmemesi

Hücrenin beslenmesine hangisi yardımcı olur?

A ) Zar

B ) Çekirdekçik

C ) Çekirdek

D ) Hücre damarları

27. Aşağıdakilerden hangisi daha çok kazaya sebep olur?

A ) Çevre şartları

B ) İklim şartları

C ) İnsanlar

D ) Araçlar

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

A ) Okul geçidi

B ) Geçiş hakkı

C ) Yaya geçidi

D ) Geçiş üstünlüğü

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A ) Açık göğüs yaralanmalarında

B ) Ağız - burun çevresi kanamalı yaralanmalarında

C ) Omurga yaralanmalarında

D ) Kapalı göğüs yaralanmalarında

Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon mili ayarı bozuktur

B ) Direksiyon mahruti dişli ayarı bozuktur

C ) Direksiyon istavroz dişli ayarı bozuktur

D ) Direksiyon kutusu ayarı bozuktur

Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

B ) Kazazede, batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır

C ) Olay yerinde hekimin gelip müdahalesi beklenir

D ) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır.

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A ) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

B ) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

C ) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

D ) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Karbüratör aşağıdaki parçalardan hangisinin üzerindedir?

A ) Emme manifoldu

B ) Eksoz manifoldu

C ) Yakıt deposu

D ) Radyatör


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) 08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini

B ) 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini

C ) 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

D ) 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği “hızlandırma” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

A ) Şaft

B ) Alternatör

C ) Marş motoru

D ) Amortisör

Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yayalar

B ) Yolcular

C ) Sürücüler

D ) Trafik görevlileri

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi ile ilgilidir?

A ) Akciğer - Gırtlak

B ) Bağırsak - Mide

C ) Damar - Kalp

D ) Beyin - Omurga

Trafik adabı; I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak, II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akürnülatörün olmaması

B ) Silindir kapağının olmaması

C ) Radyatör -su pompasının olmaması

D ) Radyatör -su pompasının olmaması

Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Solunum sayısının artması

D ) Nabzın hissedilmemesi

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A ) Kış lastiği

B ) Yaz lastiği

C ) Polen filtresi

D ) Cam suyu antifrizi

Aşağıdakilerden hangisi vürudumuzdaki dokulara bir örnektir?

A ) Kas

B ) Kalp

C ) Mide

D ) Kulak

Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir?

A ) Sindirimdeki yetersizlik sonucu organ ve dokuların beslenememesi

B ) Dolaşımındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi

C ) Solunum sayısındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara hava gitmemesi

D ) Sinir sistemindeki faaliyet artışı sonucu organ ve dokulardaki faaliyetin azalması

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilir

B ) Tramvayların sol yanından geçilmez

C ) Geçme sırasında hız sınırı ihlaline ceza verilmez

D ) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz

Deri ile birlikte deri altı organ ve dokuların yandığı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Birinci derece yanıklar

B ) İkinci derece yanıklar

C ) Üçüncü derece yanıklar

D ) Birinci ve ikinci derece yanıklar


Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A ) Hızını artırmalı

B ) Önündeki aracı geçmeli

C ) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı

D ) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli

Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan kalçaya

C ) Dizden kalçaya

D ) Topuktan koltuk altına

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından değildir?

A ) Buji

B ) Sekman

C ) Piston

D ) Kampana

Tescil edilerek tescil belgesi almış olan bir aracın trafiğe (karayoluna) çıkarılabilmesi için ayrıca hangi belgeyi alması gerekmektedir?

A ) Sürücü belgesini

B ) Trafik belgesi

C ) İşletme belgesini

D ) Sürücü çalışma belgesi

Çok sayıda yaralının olduğu kazada en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

B ) Kanama geçirenler

C ) Kafa yaralanması olanlar

D ) Ayak kemiği kırık olanlar
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?