0216 416 57 65 Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi No:61 D:2 Kadıköy/İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdaki durumlardan hangisi sürüş esnasında sürücünün reflekslerinin zayıflamasına yol açar?

A ) Düzenli ve yeterli uyku uyumak

B ) Araç kullanmadan önce alkol almak

C ) Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak

D ) Hız kuralarına uymak

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Ani duruş ve kalkış yapılır

B ) Motor tam güçte çalıştırılır

C ) Araçta devamlı aynı vitesle gidilir

D ) Ani duruş ve kalkış yapılmaz

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A ) Ayakları 45 cm yükseltilmeli

B ) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli

C ) Hareket etmemesi sağlanmalı

D ) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

Bujiler ayarsız veya aşınmış ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Motor çekişten düşer

B ) Motor hararet yapar

C ) Motor yağ yakar

D ) Motor kavrama yapar

Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

A ) Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumardan kaçınması

B ) Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması

C ) Öfke ye yol açan olumsuz düşünceyi anlama- ya çalışması

D ) Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışı- na bırakması

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A ) “DUR” lambası ve sis ışıkları

B ) Park lambası ve yangın söndürücü

C ) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası

D ) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası

Marş motoru, marş durumunda hiç dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji kabloları gevşektir

B ) Karbüratöre yakıt gitmiyordur

C ) Akümülatörün kutup başlan gevşektir

D ) Vantilatör kayışı gevşektir

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgilidir?

A ) Omurga - Beyin

B ) Akciğer - Gırtlak

C ) Kalp - Damar

D ) Mide - Karaciğer

Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

A ) Göz bebekleri büyüklüğündeki farklılıktan

B ) Boyunda şişlikten

C ) Deride görülen bölgesel kızarıklıklardan

D ) Vücut sıcaklığının yükselmesinden

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A ) Motorun zor çalışması

B ) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi

C ) Motorun iyi soğutulamaması

D ) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi

Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A ) Yaralının ayakları önde olacak şekilde

B ) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir

D ) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

İçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

A ) Kömür - mazot - LPG

B ) Alkol - gazyağı - LPG

C ) Alkol - benzin - LPG

D ) Benzin - motorin - LPG

Düz yolda normal hızla giderken araçta titreşimler varsa muhtemel arıza nedir?

A ) Eksantrik milinde balanssızlık vardır

B ) Lastiklerde balanssızlık vardır

C ) Alternatörde balanssızlık vardır

D ) Pistonlarda balanssızlık vardır

Motorda termostat nerede bulunur?

A ) Su pompası içerisinde

B ) Radyatör içinde

C ) Radyatörün altında

D ) Silindir kapağı çıkışında

Taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın, hangi ağırlıkları aşacak şekilde araçların yüklenmesi yasaktır?

A ) Yüklü ağırlığı

B ) Yüksüz ağırlığı

C ) Toplam ağırlığı

D ) Dingil ağırlıkları

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?

A ) 4 saat

B ) 6 saat

C ) 8 saat

D ) 12 saat

Daha önce tescil edilmiş olan bir aracın satın veya devir olan kimse bu aracı kendi adına tescil ettirmek üzere kaç ay içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadır?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

A )

B )

C )

D )

Fiziki haritalarda kahverengi alan neyi ifade eder ?

A ) Akarsuları

B ) Ovaları D

C ) Dağlar

D ) Gölleri

Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A ) Hareket

B ) Solunum

C ) Dolaşım

D ) Sindirim

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A ) Beden dilinin

B ) Bencilliğin

C ) İnatlaşmanın

D ) Tahammülsüzlüğün

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

A ) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak ka- bul edilir

B ) Geçersizdir,

C ) İşleme alınmaz

D ) İptal edilir

Kaza yerine ilk ulaşan kurtarıcının ilk olarak yapması gereken nedir?

A ) Kazazedeleri belirlemesi

B ) Kazayı yetkililere haber vermesi

C ) Kendinin ve kazazedelerin güvenliğini sağlaması

D ) Kazazedeleri taşıması

Bir kamyon ile bir lastik tekerlekli traktörün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Şeridi daralmış olan diğerine

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü traktöre

D ) Lastik tekerlekli traktör sürücüsü kamyona

Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?

A ) O-3

B ) E-80

C ) 100

D ) K2

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane ve hangi kapasitede yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A ) 5 kilogramlık 3 adet

B ) 6 kilogramlık 2 adet

C ) 8 kilogramlık 2 adet

D ) 10 kilogramlık 2 adet

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?

A ) Yalnızca işçiler.

B ) Yalnızca işverenler.

C ) Devlet, işçiler ve işverenler.

D ) Yalnızca devlet

Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken, araç çalıştırılmadan önce ne yapılır?

A ) Trafik yetkilisinin talimat verip vermediğine bakılmalıdır

B ) Yolun tek veya iki yönlü olup olmadığına dikkat edilmelidir

C ) Taşıt yolun genişliğine ve düzlüğüne bakılmalıdır

D ) Araç ve çevresi kontrol edilerek sakıncalı bir durumun olup olmadığına bakılmalıdır

Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. üc- retsiz bagaj hakkı vardır?

A ) 20

B ) 30

C ) 35

D ) 40

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana solunum yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturuş

B ) Yüzü koyun yatış

C ) Sabit yan yatış

D ) Sırt üstü yatış

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sü- rücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A ) Birkaç defa selektör yaparak

B ) Acil uyarı ışıklarını yakarak

C ) Birkaç defa korna çalarak

D ) Dönüş ışıklarını yakarak

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A ) El freninin çekilmesine

B ) Motorunun durdurulmasına

C ) Acil uyarı ışıklarının yakılmasına

D ) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak için inen araç sürücüleri nasıl hareket etmek zorundadırlar?

A ) Varsa sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmak suretiyle yol vermek

B ) Çıkan aracın sürücüsünü etkili şekilde ikaz ederek yavaşlamasını sağlamak

C ) Çıkan aracın mümkün olmuyor ise geri gitmesini sağlamak

D ) Çıkan araç için geçişin güçlenmesi halinde durmasını sağlamak


Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Frenin tutmadığını

B ) Fren hidroliğinin azaldığını

C ) El freninin çekili olduğunu

D ) ABS sisteminin devre dışı kaldığını

Geçiş Üstünlüğüne sahip olan araçların birbiriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklarda geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A ) İtfaiye -zabıta-trafik-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar

B ) Trafik -zabıta-itfaiye-cankurtaranı-sivil savunma koruyan ve korunan araçlar

C ) Cankurtaran-itfaiye-zabıta-trafik-sivil savunma- koruyan ve korunan araçlar

D ) Koruyan ve korunan-sivil savunma-trafik-itfaiye- cankurtaran araçlar

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A ) Antifriz

B ) Motor yağı

C ) Fren hidroliği

D ) Akü elektroliti

Bireyin kişiliğinin gelişmesinde hangisi dış faktörlere örnek gösterilemez?

A ) Eğitim

B ) İletişim

C ) Öğrenme

D ) Kalıtım

El veya koldaki büyük bir kanamada en etkili geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Koltuk altında baskı uygulama

B ) Kanayan yere elle veya parmakla bastırmak

C ) Dirsekle omuz arasından turnike uygulamak

D ) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak

Kalp durması halinde ilk önce etkilenecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Sindirim faaliyeti

D ) Soluk verme

Araçtan yükün boşaltılması esnasında aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması gerekir?

A ) El freni çekilir

B ) Araç yükün boşaltılacağı rampaya yanaştırılır

C ) Araçların arka lastiğin her iki yönüne uygun takoz

D ) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

A ) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak

B ) Arkadan gelen araç olmadığı halde dönüş lambalarını kullanmak

C ) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek

D ) İki şeridi birden kullanmak

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

A ) Otomobil

B ) Traktör

C ) Motosiklet

D ) Otobüs

Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 70

B ) 80

C ) 90

D ) 100

En az üç ilk yardımcının bulunmadığı kaza yerinde, araçtaki yaralı aşağıdakilerden hangisinde bir kişi tarafından çıkartılabilir?

A ) Araçlarda yangın meydana gelmişse,

B ) Çok sayıda araç birbirine çarpmışsa,

C ) Sürücü koltukla direksiyon arasına sıkışmışsa,

D ) Kazazedenin ön kol yarası almışsa


Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Depodaki yakıtın azalması

B ) Yağ seviyesinin azalması

C ) Fren hidroliğinin eksilmesi

D ) Radyatörde antifrizin olmaması

Araba lastiği değiştirilmesinde, kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) El treni bırakılır

B ) Debriyaja basılır

C ) Vites boşa alınır

D ) El freni çekilir

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmına ne denir?

A ) Bağlantı yolu

B ) Geçiş yolu

C ) Özel yol

D ) Taşıt yolu

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan taşıta ne denir?

A ) Öğrenci taşıt

B ) Eğitim aracı

C ) Okul taşıtı

D ) Özel taşıt
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?