0216 416 57 65 Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi No:61 D:2 Kadıköy/İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla gevşetilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 60

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesi- dir?

A ) Sürücü belgesi

B ) Araç imalat belgesi

C ) Araç tescil belgesi (ruhsatname)

D ) Servis bakım belgesi

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir?

A ) Kazaların hepsini önceden tahmin etmek

B ) Kazalar aniden meydana gelmez

C ) Kazalara karşı önlem almak mümkün değildir

D ) Kazalar karşı önlem alınarak çoğu önlenebilir

Tehlikeli madde taşıyan araçları kullanan sürücülerin, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında seyrederken, diğer araçları en az kaç metreden takip etmek zorundadırlar?

A ) 20

B ) 30

C ) 50

D ) 100

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A ) Aracın tüm lastiklerine

B ) Aracın ön lastiklerine

C ) Motordan hareket eden çekici yöndeki lastiklere

D ) Motordan hareket almayan lastiklere

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A ) Öfke

B ) Sabır

C ) İnatlaşma

D ) Aşırı tepki

Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama doğrudur?

A ) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır

B ) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz

C ) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz

D ) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A ) Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi

B ) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

C ) Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi

D ) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A ) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması

B ) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması

C ) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması

D ) Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması

Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A ) Kısa, öz, anlaşılır

B ) Yazılı

C ) Ayrıntılı, açıkça

D ) Şifreli

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık yapan araçlarda hangi belgenin aslı bulundurulmalıdır?

A ) Taşıt Kartı

B ) Taşıma yetki belgesİ

C ) Taşıt Onay Belgesi

D ) Yetki Belgesi

Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret yenir ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) Yolun orta şeridine geçilir, trafik durumuna göre boşalan şeritten dönüşe geçilir

D ) İşaret verilir, yolun soluna yanaşır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir

Aracı çalıştırırken 10–15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi arıza olur?

A ) Alternatör yanar

B ) Akümülatör boşalır

C ) Endüksiyon bobini yanar

D ) Far ampulü patlar

Hangi vakalarda kazazedeler iki kişi ile sedyesiz taşınabilir?

A ) Bacak yaralanma ve kırıklarında

B ) Kol yaralanma ve kırıklarında

C ) Solunum yolu zehirlenmelerinde

D ) Boyun yaralanma ve kırıklarında


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A ) Okul geçidine

B ) Yürüyüş yoluna

C ) Gençlik kampına

D ) Alt veya üst geçitlere

Hangi durumlarda kazazedenin sedyesiz ve oturarak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Bacak kemiği kırıklarında

B ) Kalça kemiği kırıklarında

C ) Kaburga kemiği kırıklarında

D ) Omurga kemiği kırıklarında

Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımının giderek azalması ve kaybolması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Koma

B ) Bayılma

C ) Şok

D ) Hastalık

Yanık yere diş macunu sürülme hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Üçüncü derece yanıklarda sürülür

B ) Birinci derece yanıklarda sürülür

C ) İkinci derece yanıklarda sürülür

D ) Hiçbir şekilde kullanılmaz

Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A ) Kanayan bölgeye baskı uygulamak

B ) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak

C ) Kanayan bölge kol ve bacaklarda ise kalp düzeyinden yukarıya kaldırmak

D ) Turnike uygulamak

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fizik- sel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) Çevre

B ) Erozyon

C ) Atık

D ) İklim

Baretler hangi organ korumasında kullanılır?

A ) Ayakların

B ) Başın

C ) Ellerin

D ) Kulakların

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilmelidir?

A ) Yıllık

B ) Altı Aylık

C ) Aylık

D ) Her binildiğinde

Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi organlarındandır?

A ) Kemik - Kas

B ) Damar - Kalp

C ) Omurga - Beyin

D ) Mide - Bağırsak

Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına ne- rede başlanır?

A ) Kaza yerinde

B ) Sağlık ocağında

C ) Hastanede

D ) Ambulansta

Zorunlu bir durum olmadıkça aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmenin yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak

B ) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak

C ) Eğimli yol kesimlerinde durmak, duraklamak ve park etmek

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmek

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kutlananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş hakkı

D ) Geçiş yolu

Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni han- gi durumlarda kullanılır?

A ) Aracı park etmek için

B ) Aracı yavaşlatmak için

C ) Motor hararetini düşürmek için

D ) Lastik basınç ayarı için

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

A ) Yalnız I

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır?

A ) Kampana

B ) Volan

C ) Kavrama

D ) Aks

Marş durumunda; marş motoru, motoru yavaş döndürüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör arızalıdır

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Bujilere akım gelmiyordur

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

A ) Triger kayışının

B ) Volan dişlisinin

C ) Endüksiyon bobininin

D ) Marş dişlisinin

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması

B ) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması

C ) Zarar verdiği aracın sahibini bulması

D ) Trafik görevlisine haber vermesi

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla, motorlu bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 5

B ) 40

C ) 45

D ) 50

Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Alternatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Karbüratör

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B ) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C ) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D ) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A ) Dudakların morarması

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Göğüs hareketlerinin kaybolması

D ) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun sistemlerinden biridir?

A ) Mide

B ) Sindirim

C ) Kalp

D ) Beyin

Dönel kavşakta geriye dönmek için orta ada etrafında dönerken neye dikkat etmelidir?

A ) Soldan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

B ) Gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye

C ) Arkadan gelen araçların cinsine göre onlara öncelik tanımaya

D ) Sağdan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisini bulundurma zorunluluğu yoktur?

A ) Kağıt mendil

B ) Çengelli iğne

C ) Steril gazlı bez

D ) Makas

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A ) İnatlaşmaya

B ) Aşırı tepki göstermeye

C ) Kaba ve saldırgan davranmaya

D ) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biridir?

A ) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

B ) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek

C ) İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak

D ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

A )

B )

C )

D )

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lastiklerin havası fazladır

B ) Otomatik soğutucu fan, arızalıdır

C ) Karbüratör soğutucusu arızalanmıştır

D ) Bujiler arızalanmıştır

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

A ) Yağdanlık

B ) Yağ çubuğu

C ) Yağ filtresi

D ) Yağ pompası

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A ) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

B ) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

C ) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

D ) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

B ) Frenleme performansının artmasına

C ) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

D ) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Çalışan kalbe masaj yapılması halinde olabilecek en önemli tehlike durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kalp durabilir

B ) Vücut sıcaklığı düşebilir

C ) Solunum durabilir

D ) Solunum güçleşebilir
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?