0216 416 57 65 Suadiye, Şemsettin Günaltay Caddesi No:61 D:2 Kadıköy/İSTANBUL 09:00 - 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

A ) Belediyeler Kanunu

B ) İş Kanunu

C ) Medeni Kanunu

D ) Ticaret Kanunu

Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 70

B ) 80

C ) 90

D ) 100

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B ) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C ) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D ) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Kalbin durmasından sonra, kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olabilir?

A ) 3 - 5

B ) 5 -10

C ) 10 - 20

D ) 20 - 30

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak için inen araç sürücüleri nasıl hareket etmek zorundadırlar?

A ) Varsa sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmak suretiyle yol vermek

B ) Çıkan aracın sürücüsünü etkili şekilde ikaz ederek yavaşlamasını sağlamak

C ) Çıkan aracın mümkün olmuyor ise geri gitmesini sağlamak

D ) Çıkan araç için geçişin güçlenmesi halinde durmasını sağlamak

Fren pedalına basılınca aracın hızı azalmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren sisteminde hava vardır

B ) Fren sisteminde su vardır

C ) Fren sisteminde yağ vardır

D ) Fren sisteminde asit vardır

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesindedir?

A ) Yemek borusu

B ) Kalp

C ) Mide

D ) Akciğer

Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağı- dakilerden hangisine faydası yoktur?

A ) Az yakıt yakmamıza,

B ) Lastiklerimizin fazla aşınmasına

C ) Ucuz lastik almamıza,

D ) Zaman ve emek harcamamamıza


Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 30

B ) 50

C ) 70

D ) 90

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kutlananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş hakkı

D ) Geçiş yolu

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

A ) Kesit genişliği

B ) Topuk

C ) Yanak

D ) Omuz

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A ) Kızgın biçimde kornaya basmak

B ) Sürüş sırasında aceleci davranmak

C ) Başkalarının hakkına saygılı olmak

D ) Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Yanık yerinde oluşan su toplaması (bul) keseciklerine müdahalede aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Patlatılıp, tentürdiyot sürülür

B ) Patlatılıp, yara açık bırakılır

C ) Patlatılmadan yara bölgesi soğuk tutulur

D ) Patlatılmadan ara bölgesi sıcak tutulur

Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Debriyaj

B ) Rot

C ) Amortisör

D ) Yağ pompası

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A ) Servis istasyonu

B ) Araç tartı istasyonu

C ) Akaryakıt istasyonu

D ) Muayene istasyonu

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

A ) Trafik zabıtası

B ) Trafik ışıkları

C ) Trafik işaretleri

D ) Yer işaretleri

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A ) Huzursuzluk

B ) Baş dönmesi

C ) Dudak çevresinde morarma

D ) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk


Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A ) Dur

B ) Hızlan

C ) Yavaşla

D ) Sağa yanaş

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne denir?

A ) Bölünmüş yol

B ) Ana yolu

C ) Erişme kontrollü karayolu

D ) İki yönlü yol

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım çantası malzemelerinden değildir?

A ) Tentürdiyot

B ) Sargı bezi

C ) Makas

D ) Elastik bandaj

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

A ) Antifriz

B ) Motor yağı

C ) Hidrolik yağı

D ) Akü elektroliti

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A ) Bencillik

B ) İnatlaşmak

C ) Diğergamlık

D ) Sorumsuzluk

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A ) Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

B ) Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.

C ) Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

D ) Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden değildir?

A ) Dikkatsizlik ve ihmal

B ) Kurallara uymamak

C ) Kullanılan araç ve gerecin bakımını yaptırmak

D ) Teknik yetersizlikler ve denetim azlığı

Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

A ) Sedye ile

B ) Bir kişi sırtta

C ) İki kişi ile kucakta

D ) İki kişi ile kucakta

Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Ön tekerlekler durur

B ) Arka tekerlekler durur

C ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

D ) Ön ve arka tekerlekler ayrı, ayrı durur

Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir?

A ) Kasko Sorumluluk Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

B ) Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

C ) Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

D ) Taşıyıcı Mali Sorumluluk sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

Yakıt otomatiği (pompası) aşağıdaki parçalardan hangilerinin arasında bulunur?

A ) Yakıt deposu ile karbüratör arasında

B ) Yakıt deposu ile hava filtresi arasında

C ) Yakıt deposu ile emme manifoldu arasında

D ) Yakıt deposu ile eksoz manifoldu arasında

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Çok dikkatli olduğu

B ) Çok tecrübeli olduğu

C ) Trafik kuralına uymadığı

D ) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi önce taşınmalıdır?

A ) Bel omuru kırığı olanlar

B ) Geniş yanığı olanlar

C ) Şoka girmekte olanlar

D ) Kalbi yirmi dakika önce durmuş olanlar

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır

B ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstende kalması sağlanır

C ) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır

D ) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır

Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

A ) Ses tesisatı olması

B ) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması

C ) Araçların sıfır olması

D ) Temiz ve özenle döşenmiş olması

Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?

A ) Motor yağı ile

B ) Hidrolik yağı ile

C ) Dişli yağı ile

D ) Herhangi bir yağ ile


Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A ) Şok

B ) Koma

C ) Tam tıkanma

D ) Omurga yaralanması

Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulmalıdır

B ) Plakaların 1 cm. üzerine kadar saf su konulmalıdır

C ) Plakaların ortasına kadar saf su konulmalıdır

D ) Plakaların 1 cm. altına kadar saf su konulmalıdır

Motor bloğunda su kanallarında çok miktarda paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Motor yağ yakar

B ) Motor zengin karışımla çalışır

C ) Motor çalışmaz

D ) Motor fazla ısınır

Kalp durması halinde ilk önce etkilenecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Sindirim faaliyeti

D ) Soluk verme

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A ) Öfke

B ) Hoşgörü

C ) İnatlaşma

D ) Aşırı tepki

Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

B ) Kazazede, batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır

C ) Olay yerinde hekimin gelip müdahalesi beklenir

D ) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır.

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A ) I ve IV.

B ) II ve III.

C ) I, II ve III.

D ) II, III ve IV.

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A ) Dolaşım sistemi

B ) İskelet sistemi

C ) Sinir sistemi

D ) Sindirim sistemi

Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Elemanlar içerisindeki alkol seviyesine

B ) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine

C ) Plakaların temiz olup olmadığına

D ) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.

B ) Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.

C ) Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar,dış kanamalar olarak sınıflandırılır.

D ) Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak,burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır

B ) Kazazede sırt üstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır

C ) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir

D ) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

A ) Gürültü

B ) Sıcak

C ) Işık

D ) Olumsuz düşünce

Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A ) Asit

B ) Alkol

C ) Antifriz

D ) Saf su

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A ) Korkutmak veya şaşırtmak

B ) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C ) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D ) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Boyun omurlarından yaralandığından şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Solunum kontrolü

B ) Dolaşım Kontrolü

C ) Çeneyi yukarı kaldırma

D ) Sırt üstü düz bir zemine yatırmak
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?